Menyu

Dillerlərə və distribyutorlara endirimlərin təyin edilməsi haqqında Endirim reqlamentinə dəyişikliklərin edilməsi barədə

Carlsberg Azerbaijan MMC 8 yanvar 2023-cü il tarixindən etibarən distribüterlarına Endirim Reqlamentinə aşağıdakı dəyişikliklərin edilməsi barədə məlumat verir:

1)            Normativ qalıqlar üçün icazə verilən hər pozuntu sayı vahidlərinə münasibətdə, 5 pozuntu sayı həddində azalır;

2)            Çatdırılma keyfiyyətinin (OTİF)  ≥85%<90% hədəf intervalı ləğv olunur;

3)            Keglərdən istifadənin səmərəliliyi üçün məqsədin hesablanması mexanikasında dəyişiklik edilir. Hesablama hər dövrün sonunda borcun qalığından deyil, qrafikə uyğun olaraq qaytarılan çəlləklərin sayından aparılacaq.