Menyu
2W4A0708_OK (Custom).jpg

Yerli İcma ilə Əlaqə

Ambisiyamız hər zaman icmalarımızı məsuliyyətlə işə cəlb etməkdirBir şirkət kimi istehlakçıların qərarlarına, davranışlarına təsir göstərir, istehlakçılara, icma üzvlərinin həyatına təsir edən daha geniş Ətraf Mühit, Sosial və İdarəetmə (ESG) və xeyriyyəçilik təşəbbüslərində təchizatçılar, müştərilər və tərəfdaş təşkilatlarla işləyirik.

İstər korporativ, istərsə də brend tərəfindən idarə olunan Ətraf Mühit, Sosial və İdarəetmə (ESGtəşəbbüsləri vasitəsilə istehlakçıları, yerli icmaları cəlb etməyimizdən asılı olmayaraq məqsədimiz Carlsberg və daha geniş bir cəmiyyət üçün müsbət təsirlər, qarşılıqlı faydalar yaradan müvafiq yerli təşəbbüslər həyata keçirməklə onları həmişə məsuliyyətlə işə cəlb etməkdir.

Korporativ səviyyədə, məsələn, ortaq su ehtiyatlarını qorumaq üçün yüksək riskli ərazilərdə yerli Qeyri-Hökumət Təşkilatları ilə işləyir, eyni zamanda yerli brend tərəfindən idarə olunan su təşəbbüsləri həyata keçiririk. Polşa və Vyetnamdan nümunələr müvafiq olaraq dayanıqlı su istehlakı vərdişləri təşviq etməyə və kənd icmalarının təmiz suya çıxışını təmin etməyə hədəflənib. Bu nümunələrdə və ümumiyyətlə icmanın məşğulluğunda yerli tərəfdaşların, hakimiyyət orqanlarının, istehlakçıların və daha geniş icma üzvlərinin məsuliyyətlə işə cəlb edilməsi nəzərdə tutulur.